De kosten van de restauratie en renovatie komen voor rekening van Stichting Van Houten. Uiteraard zal er onderzoek en navraag worden gedaan naar beschikbare subsidies en zullen er gesprekken worden gevoerd daar waar er donaties worden gedaan.