Q&A

Q&A2022-06-13T13:11:36+02:00
Waarom de naam “Koetshuis KMar?2022-03-10T18:43:47+02:00

Het pand dateert uit ca. 1850. Het heeft in de loop der jaren gediend als o.a. pakhuis, timmerwerkplaats en metaalfabriek. De langste tijd heeft het gediend als koetshuis. Een foto uit de vorige eeuw toont een beeld waarbij boven de schuurdeur een bordje “koetshuis” opgehangen is. In 2000 heeft het marechausseemuseum het pand aangekocht, nadat het in 1975 gerenoveerd is. Het museum heeft er toen voor gekozen om van het pand een dependance van het museum te maken en in te richten met hoofdzakelijk voertuigen van de KMar. Een voormalig koetshuis, waarin voertuigen van de Koninklijke Marechaussee werden tentoongesteld, legt direct de link naar de naam waar thans voor is gekozen. Een historische terugblik naar het verleden van het monumentaal pand.

Waarom is er voor Buren gekozen voor een Marechaussee Meeting Point (MMP)?2022-03-10T18:50:16+02:00

Er zijn verschillende redenen dat er voor Buren is gekozen om een MMP te starten. De SVH vond het hoogtijd dat er centraal in Nederland een plek kwam waar een diversiteit aan KMar-gelieerde stichtingen en verenigingen elkaar konden ontmoeten. Buren, met het marechausseemuseum op loopafstand van Het Koetshuis, is de bakermat van het materieel- en immaterieel erfgoed van de marechaussee. Na herstel en renovatie van het pand voldoet het aan alle eisen die gesteld worden aan de totstandkoming van een MMP. Daarnaast kan er uitstekend op korte loopafstand vrij geparkeerd worden en kan de locatie al rekenen op bekendheid bij de doelgroep waar het MMP voor bestemd is.

Wie neemt de kosten van de restauratie en renovatie voor zijn rekening?2022-03-10T18:51:01+02:00

De kosten van de restauratie en renovatie komen voor rekening van Stichting Van Houten. Uiteraard zal er onderzoek en navraag worden gedaan naar beschikbare subsidies en zullen er gesprekken worden gevoerd daar waar er donaties worden gedaan.

Waar staat de Stichting Van Houten ( SVH) voor?2022-03-10T18:54:56+02:00

De Stichting Van Houten dankt haar naam aan de oprichter van de stichting, kolonel M.C. van Houten en is opgericht op 16 maart 1949. De SVH heeft als doelstelling “Het in stand houden van het erfgoed van de Koninklijke Marechaussee”. Daarnaast verleent de SVH steun aan leden en oud-leden van de Koninklijke Marechaussee en hun gezinsleden, weduwen en wezen van leden en oud-leden van de Koninklijke Marechaussee, die buiten hun schuld, in financiële moeilijkheden zijn gekomen c.q. dreigen te komen. De SVH is een non-profit organisatie met ANBI status.

Welke faciliteiten biedt Het Koetshuis KMar?2022-03-10T18:58:10+02:00

Het Koetshuis zal naast het historisch documentatiecentrum van de marechaussee bestaan uit een ontmoetings- vergader en congrescentrum. Het Koetshuis zal een multifunctioneel karakter krijgen, zodat er zowel kleine, grote en zeer grote gezelschappen hun reünie, vergadering, presentatie, receptie, diploma-uitreiking, teambuilding etc., kunnen organiseren. Catering op diverse niveaus en gebruik van een bargedeelte behoren tot de mogelijkheden. De inrichting zal geheel van deze tijd zijn, met veel daglicht en een open structuur, waarbij in sfeer en beleving de marechaussee centraal zal staan.

Wie kunnen gebruik maken van de faciliteiten van het Koetshuis?2022-03-10T19:00:49+02:00
  • Stichtingen en verenigingen gelieerd aan de marechaussee
  • Een ieder werkzaam bij de marechaussee
  • Leerlingen en studenten van het OTCKMar en de NLDA
  • Niet-actief dienende KMar militairen en burgers
  • Voormalig dienstplichtige KMar-militairen
  • Belangstellenden en volgers van de marechaussee
  • Inwoners van Buren
Hoe gaat het dagelijks beheer van Het Koetshuis georganiseerd worden?2022-03-10T19:01:43+02:00

Het dagelijks beheer van Het Koetshuis zal geleid worden door een beheerder ondersteund door vrijwilligers. Het feit dat het beheer in grote mate uit vrijwilligers zal bestaan en de SVH een non-profit organisatie is en daarmee budget neutraal haar faciliteiten kan aanbieden, maakt dat het gebruik maken van de faciliteiten in Het Koetshuis tegen zeer concurrerende kosten aangeboden kunnen worden.

Wanneer wordt er gestart met de restauratie en renovatie?2022-03-10T19:02:35+02:00

Op dit moment is de SVH met de architect in een fase dat er beslissingen genomen worden over de details van uitvoering en inrichting. Vervolgens zullen vergunningen voor de restauratie en renovatie aangevraagd worden en zullen er aanbestedingen gedaan worden voor aannemers en constructeurs. Indien deze stappen genomen zijn zal het bestuur van de SVH haar definitieve keuze maken. Alles is erop gericht om deze stappen zo secuur maar wel zo snel als mogelijk is te maken.

Wanneer gaat het Koetshuis open en is de ingebruikname?2022-03-10T19:03:37+02:00

De ervaring leert ons dat definitieve data bij dergelijke projecten moeilijk te voorspellen zijn. Om teleurstellingen bij toekomstige gebruikers te voorkomen zullen we in deze Q & A nog geen datum van opening noemen. Wel zullen we u op diverse manieren op de hoogte houden van de voortgang. Dit doen we middels communiqués, presentaties, bezoeken aan de bouwplaats, foto’s en films en via social media

Ga naar de bovenkant