• Stichtingen en verenigingen gelieerd aan de marechaussee
  • Een ieder werkzaam bij de marechaussee
  • Leerlingen en studenten van het OTCKMar en de NLDA
  • Niet-actief dienende KMar militairen en burgers
  • Voormalig dienstplichtige KMar-militairen
  • Belangstellenden en volgers van de marechaussee
  • Inwoners van Buren