Op dit moment is de SVH met de architect in een fase dat er beslissingen genomen worden over de details van uitvoering en inrichting. Vervolgens zullen vergunningen voor de restauratie en renovatie aangevraagd worden en zullen er aanbestedingen gedaan worden voor aannemers en constructeurs. Indien deze stappen genomen zijn zal het bestuur van de SVH haar definitieve keuze maken. Alles is erop gericht om deze stappen zo secuur maar wel zo snel als mogelijk is te maken.