Er zijn verschillende redenen dat er voor Buren is gekozen om een MMP te starten. De SVH vond het hoogtijd dat er centraal in Nederland een plek kwam waar een diversiteit aan KMar-gelieerde stichtingen en verenigingen elkaar konden ontmoeten. Buren, met het marechausseemuseum op loopafstand van Het Koetshuis, is de bakermat van het materieel- en immaterieel erfgoed van de marechaussee. Na herstel en renovatie van het pand voldoet het aan alle eisen die gesteld worden aan de totstandkoming van een MMP. Daarnaast kan er uitstekend op korte loopafstand vrij geparkeerd worden en kan de locatie al rekenen op bekendheid bij de doelgroep waar het MMP voor bestemd is.