De Stichting Van Houten dankt haar naam aan de oprichter van de stichting, kolonel M.C. van Houten en is opgericht op 16 maart 1949. De SVH heeft als doelstelling “Het in stand houden van het erfgoed van de Koninklijke Marechaussee”. Daarnaast verleent de SVH steun aan leden en oud-leden van de Koninklijke Marechaussee en hun gezinsleden, weduwen en wezen van leden en oud-leden van de Koninklijke Marechaussee, die buiten hun schuld, in financiële moeilijkheden zijn gekomen c.q. dreigen te komen. De SVH is een non-profit organisatie met ANBI status.