Het pand dateert uit ca. 1850. Het heeft in de loop der jaren gediend als o.a. pakhuis, timmerwerkplaats en metaalfabriek. De langste tijd heeft het gediend als koetshuis. Een foto uit de vorige eeuw toont een beeld waarbij boven de schuurdeur een bordje “koetshuis” opgehangen is. In 2000 heeft het marechausseemuseum het pand aangekocht, nadat het in 1975 gerenoveerd is. Het museum heeft er toen voor gekozen om van het pand een dependance van het museum te maken en in te richten met hoofdzakelijk voertuigen van de KMar. Een voormalig koetshuis, waarin voertuigen van de Koninklijke Marechaussee werden tentoongesteld, legt direct de link naar de naam waar thans voor is gekozen. Een historische terugblik naar het verleden van het monumentaal pand.