Op vrijdag 24 juni “Open Huis” Weeshuiswal 4 te Buren. De (bekende) deur gaat open om 15:00 uur waarna om 15:30 uur een rondleiding zal worden verzorgd over de huidige en toekomstige staat van het Koetshuis KMar. Iedereen met name de achterban is hiervoor van harte uitgenodigd.

In september/oktober (datum nader te bepalen) zal een bijeenkomst in het Koetshuis worden georganiseerd voor een feestelijke ondertekening van de intentieverklaring.